Europees Parlement keurt btw-vrijstelling voor kmo’s goed

Op 15 januari 2020 keurde het Europese Parlement met een grote meerderheid een vereenvoudiging van de btw-regels voor kmo’s goed. Ondernemingen zullen op korte termijn gebruik kunnen maken van btw-vrijstellingen in andere EU-lidstaten.

In november 2019 bereikten de EU-ministers van Financiën hierover reeds een politiek akkoord, dat in alle lidstaten voorziet in een btw-vrijstelling voor kmo’s met een uniforme omzetdrempel van 85.000 EUR voor ondernemingen die enkel opereren in hun eigen lidstaat, en een EU-brede omzetdrempel van 100.000 EUR voor kmo’s die grensoverschrijdend actief zijn.

Tot op heden werden deze btw-vrijstellingen nationaal gereguleerd. Dankzij de nieuwe regelgeving worden deze spelregels ook toegankelijk voor kleine ondernemingen die niet gevestigd zijn in een relevante lidstaat, maar daar wel btw verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld: een Nederlands ondernemer kan dan gebruik maken van het Duitse schema, terwijl dit ook geldt voor een Duitse ondernemer die zaken doet in Nederland.

Onder het nieuwe schema zal een handelaar niet langer btw moeten betalen, maar zal hij anderzijds niet langer btw kunnen aftrekken die hij zelf betaalde.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0006(CNS)