E-commerce: Europese Raad neemt nieuwe regels voor uitwisseling betalings­gegevens btw aan

De Europese Raad heeft op 18 februari 2020 een reeks regels aangenomen die het gemakkelijker maken om belastingfraude bij grensoverschrijdende e-handelstransacties op te sporen.

Dankzij de nieuwe maatregelen zullen de lidstaten de elektronisch beschikbare gegevens van betalingsdienstaanbieders zoals banken op geharmoniseerde wijze kunnen verzamelen. Daarnaast wordt een nieuw centraal elektronisch systeem voor de opslag van betalingsinformatie opgezet. Het systeem zal door nationale fraude­bestrijdings­ambtenaren worden gebruikt om de informatie verder te verwerken.

Concreet liggen deze nieuwe regels vast in twee wetteksten:

  • wijzigingen van de btw-richtlijn, waarmee vereisten worden opgelegd aan betalingsdienstaanbieders om gegevens over grensoverschrijdende e-handelstransacties bij te houden. Deze gegevens worden vervolgens onder strikte voorwaarden – ook wat betreft gegevensbescherming – ter beschikking gesteld van de nationale belastingdiensten.
  • wijzigingen van de verordening over administratieve samenwerking op het gebied van btw. Hierin wordt nauwkeurig beschreven hoe de nationale belastingdiensten zullen samenwerken om btw-fraude op te sporen en de naleving van btw-verplichtingen te controleren.

Deze teksten vormen een aanvulling op het btw-regelgevingskader voor e-handel dat vanaf januari 2021 in werking zal treden en dat naast vereenvoudigde btw-regels voor onlinebedrijven ook nieuwe btw-verplichtingen invoert voor onlinemarktplaatsen.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf 1 januari 2024.

Bron: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020